top of page


Hoe ziet de praktijkopleiding er uit?      


Uw praktijkopleiding is gebaseerd op een syllabus die door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is goedgekeurd. Uw voortgang wordt hierin nauwkeurig bijgehouden. Een vliegles bestaat uit een pré- en debriefing van ongeveer 30 minuten en een lesvlucht van 60 minuten. Hierbij zitten instructeur en leerling naast elkaar en beschikken beiden over alle stuurorganen. Dit wordt ook wel dubbel besturingsonderricht genoemd. Al in de eerste les of tijdens de introductievlucht bestuurd u zèlf het vliegtuig. Na ongeveer vijftien lessen maakt u een eerste solovlucht - een onvergetelijke ervaring. Vanaf dan is het mogelijk om zelfstandig te oefenen. Dit zogenaamde solovliegen is van zeer groot belang voor het zelfvertrouwen. Uiteraard blijft u ook regelmatig mèt instructeur vliegen.

Hoeveel kost het halen van een vliegbrevet?
    
De kosten kunnen we uitsplitsen in theorie kosten (theoriecursus, -boeken, examens, navigatiehulpmiddelen zoals kaarten, protractor en Jeppesen E6B calculator), kosten voor de daadwerkelijke vlieguren en algemene kosten (zoals bv de vliegmedische keuring en examengelden). De praktijkkosten zijn, naast dat ze de hoogste post vormen, ook de meest variabele. Voor elk brevet zijn er eisen voor het minimaal aantal vlieguren en afhankelijk van uw progressie zal men wel of niet meer vlieguren nodig hebben om examen te kunnen doen. Verder zijn kosten sterk afhankelijk van het type vliegtuig waarop u lest en het soort vliegbrevet waarvoor u wordt opgeleid. Bekijk de pagina met opleidingen voor actuele prijzen.
      
Hoeveel uren moet ik vliegen om mijn brevet geldig te houden?
      
Het brevet heeft één of meerdere bevoegdheidsverklaringen. In de 12 maanden voorafgaand aan het verlopen van uw bevoegdheid moet u een 'trainingsvlucht' maken. Dit houdt in dat u minimaal 60 minuten met een instructeur de lucht in gaat. Gedurende de vlucht zullen enkele punten uit het leerrooster worden gehaald en zal de vlieger deze moeten uitvoeren. Voor deze trainingsvlucht kunt u overigens niet zakken of uw bevoegdheid kwijtraken. Wel moet u in de 12 maanden voorafgaand aan de trainingsvlucht minimaal 12 uur gevlogen hebben. Is dit niet het geval dan moet u onder toezicht van een examinator een profcheck doen. Hierna laat u uw brevet door een examinator aftekenen. Als u niet in de gelegenheid bent om een examinator te vinden, dan kunt u de verklaring plus kopiën van het logboek waaruit de ervaring blijkt naar het ILT opsturen.
   
Wat kan ik na het behalen van mijn vliegbrevet?
     
Heeft u uw vliegbrevet gehaald, dan ligt de wereld letterlijk voor u open. Onze vliegschool zet zijn vliegtuigen niet alleen in voor eigen gebruik, maar verhuurt deze ook. Onze vloot bestaat uit de nieuwste generatie ultralight en lichte sportvliegtuigen welke allemaal uitblinken op punten als betrouwbaarheid, onderhoud, brandstofverbruik, geluidsbelasting en natuurlijk veiligheid. Met zuinigere, stillere motoren en lichtere vliegtuigen kunnen de uur kosten prettig laag blijven.

Hoe zit het met de theorie?
 
De theorie is gelijk voor zowel PPL, RPL en LAPL en bestaat uit 7 verschillende vakken. Per jaar zijn er meerdere examendata. Voor ieder examen moet een score van minimaal 75% gehaald worden. Voor al deze vakken moet een schriftelijk examen afgelegd worden. Deze examens worden afgenomen door het CBR (Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen), onder toezicht van het ILT, divisie Luchtvaart (Inspectie Leefomgeving en Transport). Voor de theorie is het volgen van theorielessen, de aanschaf van enkele boeken en zelfstudie noodzakelijk. Onze vliegschool biedt verschillende mogelijkheden voor het behalen van uw theoriecertificaten. Zo bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan onze theoriecursus waarin klassikaal les wordt gegeven. Omdat deze cursus modulair (per vak) gegeven wordt kunt u meerdere malen per jaar instappen. In sommige gevallen kiest een leerling voor individueel onderwijs of zelfstudie. Natuurlijk is een combinatie van beide ook goed mogelijk.
    
Uit welke vakken bestaat de theorie?
       

  • Air Law

  • Aircraft General Knowledge / Principles of Flight

  • Meteorologie

  • Navigation

  • Flight Performance and Planning / Operational Procedures

  • Human Performance and limitations

  • Commumication (bestaat uit zowel theorie als praktijkexamen)

      
Welke vliegopleiding kan ik bij zelf vliegen volgen?
      
Onze vliegschool verzorgd volledige vliegopleidingen voor het RPL, LAPL en PPL vliegbrevet. Heeft u al een brevet en wilt u uitbreiden of converteren naar een ander brevet of rating, dan kan dat ook.
      
Hoe lang duurt een vliegopleiding?
      
Dit is afhankelijk van de frequentie waarin de vlieglessen worden gepland. Onze gemiddelde leerling heeft +/- 1 jaar nodig om zijn vliegbrevet te halen. Wij verzorgen ook spoedcursussen, dit maakt het mogelijk om in een korte periode een vliegbrevet te halen. Let op: een spoedcursus is niet voor iedereen weggelegd.
     
Wie wordt mijn instructeur?
    
Al onze instructeurs hebben een Commercial Pilot Licence en zijn daarmee hoger opgeleid dan de gemiddelde vlieginstructeur. Doorgaans wordt het leeuwendeel van de praktijkopleiding met één instructeur gevlogen. De meeste leerlingen ervaringen het als positief om af en toe met een andere instructeur te vliegen. Dit is dan ook wat we nastreven tijdens het praktijkgedeelte van de opleiding. Kijk op de pagina 'Over ons' om te kijken wie er bij ons werken.       

Hoe streng is de medische keuring?
      
Door de nieuwe EU regelgeving, komt er ook een verlichting van de eisen voor een Klasse 2 Medisch Certificaat. Indien u zich afvraagt of u aan de huidige eisen voldoet, neem dan contact op met een vliegarts en vraag hem of haar of u wel voldoet aan de komende EU eisen voor Kl 2 of LAPL. Een Klasse 2 vereist minder strenge eisen dan een Klasse 1 voor oogcorrecties en er is meer ruimte voor medicatie bij psychische stoornissen en voor bloedverdunners. Ook is hier meer ruimte voor toepassing van hulpmiddelen. LAPL is op basis van zogenaamde ‘soft law’. De arts mag op basis van uw medische achtergrond bepalen of u fit genoeg bent om te vliegen, bijvoorbeeld doordat u gewend bent aan uw beperkingen.       

Op welke leeftijd kan ik beginnen met een vliegopleiding?
   
Er bestaat géén minimum leeftijd voor het volgen van vlieglessen. Uit practische overwegingen kunnen we geen leerlingen aannnemen die kleiner zijn dan 1,45 meter. Het ILT heeft wél een minimum leeftijd van 16 jaar vastgesteld vóórdat een leerling zijn éérste solovlucht mag uitvoeren. Een brevet kan worden uitgereikt bij het bereiken van de leeftijd van 17 jaar. Een specifieke vooropleiding is niet vereist. Wat men nodig heeft is een gezond verstand en beheersing van de Engelse taal.
      
Kan ik een brevet bij jullie omzetten?
      
Heeft u reeds een PPL of een LAPL uitgegeven door een EASA lidstaat, dan is een conversie niet nodig. Conversie is wel nodig wanneer uw PPL is uitgegeven door een niet-EASA lidstaat. Hiertoe is minimaal een skill test met een examinator voor nodig en ook moeten de examens van de vakken Airlaw en Human Performance behaald worden. Het aantal uur dat gevlogen moet worden voordat de skill test kan worden gedaan mag door de school zelf bepaald worden. Wilt u omscholen naar een MLA brevet, dan dient u 3 uur te vliegen op een MLA klasse vliegtuig en een kort examen met een RFE (Recreational Flight Examiner) af te nemen.
      
Hoe lang is een brevet geldig?
      
Een EASA-brevet (LAPL en PPL) is in principe een levenlang geldig, het zijn de 'ratings' op het brevet die kunnen verlopen. U haalt een brevet altijd met een rating, bijvoorbeeld SEP (Single Engine Piston), een brevet voor éénmotorige vliegtuigen. Deze rating is twee jaar geldig.

Heb ik een vooropleiding nodig?
      
Voor de opleidingen die wij aanbieden is geen vooropleiding nodig. Wat u wel nodig heeft is een gezond verstand en een redelijke beheersing van de Engelse taal.
      
Heb ik een extra verzekering nodig als ik een vliegopleiding ga beginnen?
      
Nee. De vliegschool is volledig verzekerd voor ongevallen.
      
Zijn er beperkingen qua lengte en gewicht?
    
Niet alle vliegtuigen zijn geschikt voor alle lengtes en gewichten. Bent u langer dan 1,95 meter en/of zwaarder dan 100kg, dan kan het zijn dat er een ander vliegtuig ingezet moet worden voor uw opleiding. Hier kunnen extra kosten aan verbonden zitten. Neem contact op met ons om de mogelijkheden te bespreken. Of ben je kleiner dan 1,45 meter? Wacht dan nog even tot je groter bent of overleg met ons.

 

Welk brevet heb ik nodig voor welk vliegtuig?

In principe kunt u met uw verse PPL, RPL of LAPL al onze vliegtuigen huren. Als het toestel voor u nieuw is dan moet u een checkout met instructeur doen op dit toestel. Doorgaans betreft dit 3 vluchten van een uurtje. Wilt u de Blackshape Prime vliegen? Dan heeft u een MLA (Micro Light Aircraft) aantekening nodig op uw brevet. Voor deze conversie zijn 3 lesuren en een Skill Test met een examinator nodig. Tweemotorig vliegen of uw IFR rating halen kan niet met een LAPL of RPL. Dit kan alleen op basis van een PPL.
 

Hoe ziet de praktijkopleiding er uit?
Hoeveel kost het halen van een vliegbrevet?
Hoe ziet de praktijkopleiding er uit?
Hoeveel uren moet ik vliegen om mijn brevet geldig te houden?
Wat kan ik na het behalen van mijn vliegbrevet?
Hoe zit het met de theorie?
Uit welke vakken bestaat de theorie?
Welke vliegopleidingen kan ik bij Zelf Vliegen volgen?
Hoe lang duurt een vliegopleiding?
Wie wordt mijn instructeur?
Hoe streng is de medische keuring?
Op welke leeftijd kan ik beginnen met een vliegopleiding?
Kan ik een brevet bij jullie omzetten?
Hoe lang is een brevet geldig?
Heb ik een vooropleiding nodig?
Heb ik een extra verzekering nodig als ik een vliegopleiding ga beginnen?
Zijn er beperkingen qua lengte en gewicht?
Welk brevet heb ik nodig voor welk vliegtuig?
bottom of page